Az önkormányzati hivatalban adható cafetéria-juttatások mértékét az éves költségvetési törvény (Kvtv.) és a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (Kttv.) évek óta együttesen határozza meg. Az adható felső mértéket a Kvtv. évek óta 200 000 Ft-ban rögzíti, míg a minimális szintet a Kttv. az illetményalap ötszörösében határozza meg (38 650 Ft esetében 193 250 Ft-ban).

Idén új helyzetet teremtett, hogy a  kiegyenlítő bérrendezési támogatás eredményeként a köztisztviselői illetményalap összege jellemzően legalább 46 380 Ft-ra nőtt. Ezzel együtt a minimális cafeteriakeret a Kttv. szerint 231 900 F-ra emelkedett.

A két jogszabályt közötti ellentmondás leginkább a Kvtv. alapján tűnik feloldhatónak, mivel annak 60.§ (4) bekezdése értelmében a költségvetési szervek által foglalkoztatottak éves cafeteria juttatásának kerete CSAK törvény eltérő rendelkezése hiányában nem haladhatja meg 200 000 Ft-ot.

Álláspontunk esetén a Kttv. olyan törvény, ami e tekintetben eltérő rendelkezést tartalmaz, így a kérdést érdemes lehet megvitatni a Magyar Államkincstár igazgatóságaival és a kormányhivatalok törvényességi osztályaival.