A brief revision of my vision

Az önkormányzati hivatalban adható cafetéria-juttatások mértékét az éves költségvetési törvény (Kvtv.) és a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (Kttv.) évek óta együttesen határozza meg. Az adható felső mértéket a Kvtv. évek óta 200 000 Ft-ban rögzíti, míg a minimális szintet a Kttv. az illetményalap ötszörösében határozza meg (38 650 Ft esetében 193 250 Ft-ban). […]

Továbbra is problémát jelent a gazdálkodási jogkörök nem megfelelő szabályozása vagy a gazdálkodási jogkörökkel kapcsolatos feladatok végrehajtása több önkormányzatnál – olvasható az ÁSZ legutóbb nyilvánosságra hozott vonatkozó jelentéseiben. A gazdálkodási jogkörök megfelelő kialakításán túl számos önkormányzatnál problémák fedezhetőek fel a vagyongazdálkodási feladatok ellátása esetében is. Sok esetben a “papíron” megfelelő szabályzat ugyan rendelkezésre áll, ám […]

A közalkalmazottak és egyes közszolgálati tisztviselők bérrendezése évek óta a napirenden van a törvényhozásban. Mint arról korábban hírt adtunk, az önkormányzati hivatalokban a mintegy évtizede változatlanul 38 650 Ft-ban meghatározott  illetményalap növelésére a központi költségvetési törvény eddig csak szűk körben adott lehetőséget. Mindehhez képest az érintettek számára kifejezetten pozitív rendelkezést tartalmaz a 2019-es költségvetésben bevezetett […]

A pénzügyi-gazdálkodási ügyintézői státuszok betölthetőségének nehézsége már évek óta problémát jelent az államháztartás önkormányzati alrendszerében, így annyira talán nem is volt váratlan a Magyar Közlöny 2018/172. számában közzétett 1562/2018. (XI.10.) Korm. határozat elfogadása, amely értelmében idén már a Magyar Államkincstár is végez könyvviteli szolgáltatást egyes, a vonatkozó „pilot” projektben résztvevő önkormányzatok részére. Mindezzel együtt módosult […]

Az új év ismét változásokat hozott a minimálbér területén, a Magyar Közlöny 2018. december 30. napján megjelent számában közzétett 324/2018. (XII.30.) Korm. rendelet értelmében. Tekintsük át gyorsan az irányadó számokat: havibér esetében 149 000 Ft /hó hetibér esetében 34 260 Ft /hét napibér esetében 6 860 Ft /nap órabér esetében 857 Ft /óra A garantált bérminimum […]

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvényt módosító 2017. évi II. törvény értelmében március 1. napjától hatályos szövege értelmében illetékmentessé vált a szociális szövetkezet, a korlátolt felelősségű társaság, az egyéni cég, a közkereseti társaság és a betéti társaság bejegyzésére irányuló eljárás (a korlátolt felelősségű társaság, az egyéni cég, a közkereseti társaság és a betéti társaság bejegyzése […]

2017 februárjában elkészült, márciusban pedig – jelentős sajtóvisszhangot kiváltva – közzétételre is került a BM beszámolója a 2016. év közfoglalkoztatási tapasztalatairól. A jelentés szerint általánosságban csökkent a szabálytalanságok száma, ám továbbra is mintegy 287,5 millió forint visszaköveteléséről született határozat, számos esetben pedig rendbírság kiszabásáról intézkedett az illetékes megyei kormányhivatal. A beszámolót tanulmányozva a szabálytalanságoknak – […]

Sokak örömére 2017. január 1. napjával a munkába járás költségtérítése címén igényelhető  összeg az addigi 9,-Ft/km mértékről 15 ,-Ft/km-re emelkedett. Ez az állapot sajnos nem tartott sokáig: 2017. január 13. napjával módosult a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló 39/2010. (II.26.) kormányrendelet, amelynek 4.§ (2) bekezdése értelmében az SZJA-törvényben meghatározott 15,-Ft/km 60%-át meghaladó összeg csak akkor […]

2017-ben jelentősen módosultak a közbeszerzési értékhatárok. A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és az azzal összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2016. évi CLX. törvény értelmében a nemzeti értékhatárok klasszikus ajánlatkérők esetében megemelkedtek, az uniós értékhatárok ezzel szemben változatlanok maradtak. Fontos rendelkezés, egyben koncepcionális változás, hogy a Kbt. hatályos szövege már az egyszerű, “kézi” beszerzések […]

A köztisztviselői illetményalapot az elmúlt évek bérrendezései (állami tisztviselők, pedagógusok, egyes egészségügyi dolgozók) mindezidáig nem érintették, összege 2008. január 1-étől 2016. december 31.napjáig mindvégig 38 650 Ft-ban került meghatározásra. A Magyarország 2017.évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 59.§ (6) bekezdése értelmében a helyi önkormányzat képviselő-testülete rendeletben a 2017. évben – az önkormányzat saját […]