Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvényt módosító 2017. évi II. törvény értelmében március 1. napjától hatályos szövege értelmében illetékmentessé vált a szociális szövetkezet, a korlátolt felelősségű társaság, az egyéni cég, a közkereseti társaság és a betéti társaság bejegyzésére irányuló eljárás (a korlátolt felelősségű társaság, az egyéni cég, a közkereseti társaság és a betéti társaság bejegyzése esetén közzétételi díjat sem kell már fizetni)!

Illetékmentessé váltak – mások mellett – az alábbi közigazgatási hatósági eljárások is:

1. a lakáscélú állami támogatás igényléséhez szükséges, a fennálló biztosítási jogviszonyt igazoló egészségbiztosítási pénztári hatósági bizonyítvány kiállítása évente két alkalommal;

2. közműpótló talajvízkút létesítésének, átalakításának, megszüntetésének engedélyezése;

3. hatósági bizonyítvány kiállítása az egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő adatokról;

4. a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 27/A. § (1) bekezdése és 27/D. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozat megtételével kapcsolatos eljárás;

5. Magyarország területén kívül élő magyar állampolgár kérelemre történő személyi, lakcím és értesítési cím adatait tartalmazó nyilvántartásba vételére irányuló eljárás;

6. az értesítési cím bejelentésével kapcsolatos eljárás;

7. az igazságügyi szakértői névjegyzékbe vétel és a szakterület kiterjesztése iránti eljárás;

8. a termőföld birtokösszevonási célú telekcsoport-újraosztására és telekegyesítésére irányuló telekalakítási eljárás;

9. a családi név korrekciójára irányuló eljárás.