2017 februárjában elkészült, márciusban pedig – jelentős sajtóvisszhangot kiváltva – közzétételre is került a BM beszámolója a 2016. év közfoglalkoztatási tapasztalatairól. A jelentés szerint általánosságban csökkent a szabálytalanságok száma, ám továbbra is mintegy 287,5 millió forint visszaköveteléséről született határozat, számos esetben pedig rendbírság kiszabásáról intézkedett az illetékes megyei kormányhivatal.

A beszámolót tanulmányozva a szabálytalanságoknak – ide nem értve a feljelentésre is okot adó körülményeket – alapvetően két fontos köre rajzolódik ki: egyrészt a munkaügyi nyilvántartások és egyéb, a foglalkoztatásra vonatkozó dokumentumok hiányosságai, másrészt a megtermelt javakra vonatkozó mennyiségi és értékalapú nyilvántartások hiánya, illetve azok nem megfelelő mivolta szolgáltattak alapot a visszatérítés elrendelésére vagy a szankció kiszabására.

A megtermelt javakra vonatkozó nyilvántartások alapját minden esetben a számviteli politika keretében kötelezően elkészítendő önköltségszámítási szabályzat képezi. E szabályzattal az önkormányzatok többsége ugyan rendelkezik, ám az abban foglaltak sok esetben – a mezőgazdasági termelésre vonatkozó speciális szabályok, összefüggések összetettségéből fakadóan – nem alkalmazhatóak közvetlenül a közfoglalkoztatási programra.

Cégünk a START-programokra önálló, egyszerűen adaptálható mintaszabályzatot dolgozott ki, amely megrendelhető az alábbi linken: Kattintson!