Sokak örömére 2017. január 1. napjával a munkába járás költségtérítése címén igényelhető  összeg az addigi 9,-Ft/km mértékről 15 ,-Ft/km-re emelkedett.

Ez az állapot sajnos nem tartott sokáig: 2017. január 13. napjával módosult a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló 39/2010. (II.26.) kormányrendelet, amelynek 4.§ (2) bekezdése értelmében az SZJA-törvényben meghatározott 15,-Ft/km 60%-át meghaladó összeg csak akkor számolható el, ha a munkáltató ezt mérlegelési jogkörében (természetesen írásban, lehetőség szerint munkáltatói szabályzatban) biztosítja a 4.§ (1) bekezdésében szereplő feltételeknek megfelelő munkavállalók számára.

A Korm. rendelet egy ponton enyhült: 2017. január 13. napjától az is számolhat el gépjárművel történő munkába járás címén költségtérítést, akinek lakóhelye és munkahelye között a bejárás – tekintettel a munkarendre is – biztosítható volna, ám tíz év alatti gyermeket bölcsődei ellátásban vagy köznevelési intézményben tanuló gyermeke van (a korábbi jogszabályszöveg csak óvodai és bölcsődei ellátást nevesített).