2017-ben jelentősen módosultak a közbeszerzési értékhatárok.

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és az azzal összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2016. évi CLX. törvény értelmében a nemzeti értékhatárok klasszikus ajánlatkérők esetében megemelkedtek, az uniós értékhatárok ezzel szemben változatlanok maradtak.

Fontos rendelkezés, egyben koncepcionális változás, hogy a Kbt. hatályos szövege már az egyszerű, “kézi” beszerzések esetében is speciális eljárási szabályokat fektet le meghatározott ajánlatkérői kör számára (Kbt. 195.§ (1) bekezdésében meghatározott ajánlatkérők).

A részletszabályokat kormányrendelet tartalmazza.

A 2017. január 1. napjától a hatályos nemzeti közbeszerzési értékhatárok a következőek:

Nemzeti értékhatár Nem közszolgáltatói szerződés Közszolgáltatói szerződés
árubeszerzés 15 millió forint 50 millió forint
építési beruházás 25 millió forint 100 millió forint
építési koncesszió 100 millió forint 50 millió forint
szolgáltatás megrendelése 15 millió forint 200 millió forint
szolgáltatási koncesszió 30 millió forint 100 millió forint