A köztisztviselői illetményalapot az elmúlt évek bérrendezései (állami tisztviselők, pedagógusok, egyes egészségügyi dolgozók) mindezidáig nem érintették, összege 2008. január 1-étől 2016. december 31.napjáig mindvégig 38 650 Ft-ban került meghatározásra.

A Magyarország 2017.évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 59.§ (6) bekezdése értelmében a helyi önkormányzat képviselő-testülete rendeletben a 2017. évben – az önkormányzat saját forrásai terhére – a képviselő-testület hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában – a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben foglaltaktól eltérően – az (1) bekezdésben meghatározottnál magasabb összegben állapíthatja meg az illetményalapot.

A magasabb illetményalappal képzett jövedelem felső határa a Központi Statisztikai Hivatal által hivatalosan közzétett, a tárgyévet megelőző évre vonatkozó nemzetgazdasági havi átlagos bruttó kereset tízszerese.

Az illetményemelés tehát opcionális, a képviselő-testület döntésén múlik, az ebből fakadó plusz kiadásokat pedig saját bevételből kell finanszírozni. A saját bevételek ilyen célra történő felhasználása esetén azonban feltétlenül tisztában kell lennünk egyes jogszabályi korlátozásokkal.

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 36/A.§ például kimondja, hogy a helyi iparűzési adóból származó bevétel különösen a települési önkormányzat képviselő-testületének hatáskörébe tartozó szociális ellátások finanszírozására és – a fővárosi önkormányzat esetén külön törvényben meghatározottak szerint – a helyi közösségi közlekedési feladatok ellátására használható fel.

A helyi iparűzési adóból származó bevétel az önkormányzati hivatal állományában foglalkoztatottak személyi juttatásai és az ahhoz kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó finanszírozására nem fordítható azt meghaladó mértékben, mint amilyen mértékben a települési önkormányzatot az adóerő-képessége szerint a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott hivatali működési támogatáshoz kapcsolódó beszámítás terheli.

Ez utóbbi feltétel egyes önkormányzatoknál értelemszerűen nem áll fenn, így aköltségvetési törvény felhatalmazása alapján kiadott, illetményalapot megnövelő rendelet elfogadását megelőzően feltétlenül vizsgálni kell a saját bevételek HIPA nélkül számított összegét.